Wydawnictwa

 

Lp. Tytuł czasopisma:
1. Fakty UMP
2. Dental Forum
3. Journal of Medical Science
4. Nowiny Szpitalne
5. Pielęgniarstwo Polskie
6. Biuletyn Informacyjny
7. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
8. Puls UM

Kontakt

Wydawnictwo Naukowe UMP
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
tel.: 61 854-71-52
fax: 61 854-71-51
www.wydawnictwo.ump.edu.pl

Sprzedaż

Punkt Sprzedaży Wydawnictw Naukowych
ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań
tel./fax: 61 854-74-14
e-mail: sprzedazwydawnictw@ump.edu.pl

Nowości wydawnicze

Okładka książki

Choroby zakaźne
Redakcja: Arleta Kowala-Piaskowska, Iwona Mozer-Lisewska

Publikacja naukowo-dydaktyczna, podręcznik, monografia

Wydanie: I
Ilość stron: 327
Format: B5
ISBN: 978-83-7597-280-1
Oprawa: miękka
Cena: 52,05 zł

Z przedmowy
Monografia „Choroby zakaźne” została opracowana z myślą o studentach kierunków medycznych oraz lekarzach wielu innych specjalności, w tym internistach, pediatrach, specjalistach medycyny pracy czy lekarzach rodzinnych. Autorami są nauczyciele akademiccy od wielu lat pracujący w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, będący specjalistami w zakresie omawianej tematyki. Starali się oni wyjść naprzeciw oczekiwaniom i prośbom o przygotowanie niezbyt obszernej publikacji zawierającej aktualną i maksymalnie skondensowaną wiedzę z tego zakresu. Poza kilkoma rozdziałami ogólnymi, o których można powiedzieć, że są wprowadzające, wszystkie pozostałe omawiają jednostki chorobowe wywołane przez określony patogen. Czytelnik już w spisie treści znajdzie nazwę drobnoustroju, a w odpowiednim rozdziale informacje o etiologii, epidemiologii, obrazie klinicznym, leczeniu itd. jednostek chorobowych, które wywołuje dany patogen.

Arleta Kowala-Piaskowska, Iwona Mozer-Lisewska
Okładka książki
Okładka książki
Okładka książki
Okładka książki

Doktor Karol Marcinkowski. Wybrane listy i pisma z lat 1819–1846. Album
Redakcja: Roman K. Meissner

Wydanie: I
Ilość stron: 682
Format: 240 x 220
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7597-289-4
Cena: 97,96 zł

Doktor Karol Marcinkowski należał do najbardziej rozpoznawalnych mieszkańców Poznania schyłku pierwszej połowy XIX w.

Nieco pochylony i zazwyczaj zamyślony przemierzał miasto szybkim krokiem. Imponował niesłychaną, wprost wyjątkową pracowitością i żelazną konsekwencją działania mimo fatalnego stanu zdrowia.

Marcinkowski swoim życiem stworzył niemal niedościgniony wzorzec osobowości lekarskiej, był równocześnie prekursorem nowatorskich kierunków w medycynie poznańskiej, a zarazem jednym z najwybitniejszych społeczników i współorganizatorów nowoczesnego życia naukowego, gospodarczego i kulturalnego wielkopolskiego społeczeństwa. Starali się naśladować go niemal wszyscy najwybitniejsi lekarze wielkopolscy, m.in. powszechnie znani: Teofil Matecki (1810–1886), Ludwik Gąsiorowski (1807–1863), Ignacy Zielewicz (1841–1917), Tomasz Drobnik (1858–1901), Heliodor Święcicki (1854–1923), Kazimierz Bross (1894–1939), Janusz Zeyland (1897–1944), Franciszek Witaszek (1908–1943) – aż po współczesnych lekarzy poznańskich na czele z Wiktorem Degą (1896–1995).

Tę tajemnicę oddziaływania można wyjaśnić, odczytując testament intelektualny i społeczny, jaki pozostawił Marcinkowski następcom w swoich listach i pismach, które zgromadziliśmy w niniejszym dziele.

Roman K. Meissner