Harmonogram roku akademickiego 2022/2023

Semestr zimowy

Zajęcia dydaktyczne od 3 października 2022 r. do 12 lutego 2023 r.
Przerwa świąteczna  od 23 grudnia 2022 r. do 8 stycznia 2023 r.
Przerwa semestralna od 13 do 19 lutego 2023 r.

Semestr letni

Zajęcia dydaktyczne od 20 lutego do 14 lipca 2023 r.
Przerwa świąteczna od 5 do 11 kwietnia 2023 r.
Przerwa wakacyjna od 15 lipca do 30 września 2023 r.

Dni rektorskie

4 października 2022 r. - uroczysta inauguracja roku akademickiego
31 października 2022 r.
2 listopada 2022 r.
2 maja 2023 r.
17 maja 2023 r. - Dzień Kultury Fizycznej
9 czerwca 2023 r.

Kontakt

Biuro Obsługi Prorektora ds. Dydaktyki
mgr Beata Adamczak
e-mail: dydaktyka@ump.edu.pl
tel.: 61 854-75-38

Zobacz także