Współpraca ze szkołami średnimi

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu współpracuje z liceami ogólnokształcącymi na mocy zawartych porozumień patronackich.

Celem patronatu jest umożliwienie uczniom Klas Patronackich pogłębiania zainteresowań, dotyczących nauk biologicznych i medycznych oraz umożliwienia udziału w zajęciach (wykładach, seminariach, warsztatach) organizowanych przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Na mocy zawartych porozumień JM Rektor obejmuje patronatami następujące szkoły średnie:

1.
I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2. II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
3. III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu
4. VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego 
5. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
6. Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu
7. XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu
8. II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim
9. III Liceum Ogólnokształcące w Koninie
10. I Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie
11. Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej
12. Liceum Ogólnokształcące w Nowym Tomyślu
13. International School of Poznan
14. V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu
15. I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie
16. II Liceum Ogólnokształcące im Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi

» PLAN ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

» REGULAMIN


KOMUNIKATY:

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji

Młodzież w Świecie Nauki
IV Spotkanie Młodzieży Licealnej i Studentów
International Conference

Patronat honorowy:
» Prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor UMP
» Jacek Jaśkowiak - Prezydent Mista Poznania

Termin:
26 kwietnia 2018, godz. 9:00-15:30

Miejsce:
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, ul. Przybyszewskiego 37a, Poznań

» Więcej informacji
» Plan konferencji
» More information
» Conference plan
» Komunikat

 

Szanowni Państwo,

chciałabym serdecznie podziękować JM Rektorowi, prof. dr. hab. Andrzejowi Tykarskiemu i Władzom Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za wspieranie działalności na rzecz propagowania naszej Uczelni wśród młodzieży licealnej.

Dziękuję także Wykładowcom i wszystkim Prowadzącym zajęcia z uczniami w roku akademickim 2016/2017 za duże zaangażowanie.

Podziękowania kieruję również do Dyrektorów i Nauczycieli z LO objętych patronatem przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu: LO I, II, III, V, VI, VIII, XI, św. M-M, International School of Poznań oraz II w Ostrowie Wielkopolskim, III w Koninie, I w Jarocinie, I w Krotoszynie, a także LO w Środzie Wielkopolskiej i Nowym Tomyślu za liczny udział w proponowanych przez nas inicjatywach.

Dziękuję Uczestnikom konkursu 1 z 15 oraz konferencji Młodzież w Świecie Nauki, III Spotkanie Młodzieży Licealnej i Studentów, za liczny udział oraz poświęcony czas na przygotowanie prac na wysokim poziomie naukowym. Gratuluję także zdobytych nagród i wyróżnień. Jednocześnie zachęcam Państwa do dalszej pracy w zgłębianiu zagadnień w ogólnie pojętych naukach medycznych i przyrodniczych. 

Podziękowania kieruję również do patronów i sponsorów naszej cyklicznej konferencji za wsparcie finansowe i propagowanie informacji o wydarzeniu.

W końcowych słowach pragnę podziękować Działowi Promocji i Karier UMP za włączanie się we wszystkie projekty na rzecz młodzieży.

Życzę maturzystom studiowania na wymarzonych kierunkach, nauczycielom, absolwentom i uczniom udanych wakacji i do zobaczenia na naszej Uczelni.

Pełnomocnik Rektora
ds. współpracy ze szkołami średnimi

prof. dr hab. Jolanta Dorszewska

 

Kontakt

prof. dr hab. Jolanta Dorszewska
Pełnomocnik Rektora ds. współpracy ze szkołami średnimi
Pracownia Neurobiologii
ul. Przybyszewskiego 39, Poznań
e-mail: dorszewskaj@yahoo.com