Współpraca ze szkołami średnimi

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu współpracuje z liceami ogólnokształcącymi na mocy zawartych porozumień patronackich.

Celem patronatu jest umożliwienie uczniom Klas Patronackich pogłębiania zainteresowań, dotyczących nauk biologicznych i medycznych oraz umożliwienia udziału w zajęciach (wykładach, seminariach, warsztatach) organizowanych przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Na mocy zawartych porozumień JM Rektor obejmuje patronatami następujące szkoły średnie:

1.
I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2. II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
3. III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu
4. VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego 
5. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
6. Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu
7. XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu
8. II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim
9. III Liceum Ogólnokształcące w Koninie
10. I Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie
11. Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej
12. Liceum Ogólnokształcące w Nowym Tomyślu
13. International School of Poznan

» PLAN ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

» REGULAMIN


KOMUNIKATY:

 

Szanowni Państwo,

serdecznie pragnę potwierdzić termin wykładu organizowanego w dniu 26.01.2017 r. o godz. 11:00 (1 godz. zegarowa).

Miejsce: sala A  i B (850 osób) w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP, ul. Przybyszewskiego 37a
Wykładowca: prof. dr hab. Henryk Wysocki
Tematyka: kardiologia
 
Wykład dla uczniów z LO I, II, III, V, VI, VIII, św. Marii-Magdaleny, XI w Poznaniu oraz II LO w Ostrowie Wlkp., a także LO III w Koninie, I w Jarocinie, I w Krotoszynie, w Nowym Tomyślu, w Środzie Wlkp. i International School of Poznań.

Łączę wyrazy szacunku,

dr hab. Jolanta Dorszewska
Pełnomocnik Rektora
ds. współpracy ze szkołami średnimi

 

 

 

 

Kontakt

dr hab. Jolanta Dorszewska
Pełnomocnik Rektora ds. współpracy ze szkołami średnimi
Pracownia Neurobiologii
ul. Przybyszewskiego 39, Poznań
e-mail: dorszewskaj@yahoo.com