UMP w liczbach

Pracownicy: Liczba:
NAUCZYCIELE AKADEMICCY
(łącznie)

1615
1) Pracownicy badawczo-dydaktyczni 1070
a) Profesorowie zwyczajni 87
b) Profesor 117
c) Profesor uczelni 37
d) Adiunkci z tytułem dr. hab. 167
e) Adiunkci 314
f) Asystenci z tytułem dr. 141
g) Asystenci 207
2) Pracownicy badawczy 14
a) Profesor zwyczajny 1
b) Profesor 1
c) Adiunkt z tytułem dr. hab. 1
d) Adiunkt 8
e) Asystenci z tytułem dr. 3
3) Pracownicy dydaktyczni 531
a) Profesor 1
b) Profesor uczelni 3
c) Starszy wykładowca z tytułem dr. 260
d) Starszy wykładowca bez tytułu dr. 22
e) Wykładowca z tytułem dr. 64
f) Wykładowca 124
g) Instruktor 49
h) Lektor 8
4) Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 846
a) Naukowo-techniczni 83
b) Inżynieryjno-techniczni 180
c) Administracja 441
d) Obsługa 124
e) Biblioteka Główna 27
PRACOWNICY UCZELNI
(łącznie)

2470
Apteka 4

Stan na dzień 31.03.2023 r.

Studenci: Liczba:
Studenci stacjonarni
(w tym obcokrajowcy studiujący w j. polskim)
5728
Studenci niestacjonarni
(w tym obcokrajowcy studiujący w j. polskim)
839
Studenci cudzoziemcy 787
STUDENCI
(łącznie)
7354

Stan na dzień 31.12.2022 r.

 

Zobacz także