UMP w liczbach

 

Grupa: Wielkość:
Nauczyciele akademiccy łącznie
1492
Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1066
Profesorowie zwyczajni 109
Profesorowie nadzwyczajni 66
Profesor 2
Profesorowie nadzwyczajni UM 40
Adiunkci z tytułem dr. hab. 168
Adiunkci 317
Asystenci z tytułem dr. 63
Asystenci 301
Pracownicy naukowi 13
Profesor zwyczajny 1
Adiunkt z tytułem dr. hab. 4
Adiunkt 4
Asystenci z tytułem dr. 3
Asystent 1
Pracownicy dydaktyczni 413
Starszy wykładowca z tytułem dr. 265
Starszy wykładowca bez tytułu dr. 37
Wykładowca z tytułem dr. 14
Wykładowca bez tytułu dr. 47
Instruktor 46
Lektor 4
Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi 929
Naukowo-techniczni 120
Inżynieryjno-techniczni 198
Administracja 393
Obsługa 184
Biblioteka Główna 34
Pracownicy Uczelni łącznie
+ urlopy wychowawcze i bezpłatne
2421
35

Stan na dzień 31.12.2018 r.

Grupa: Wielkość:
Studenci stacjonarni
(w tym obcokrajowcy studiujący w j. polskim)
5287
Studenci niestacjonarni
(w tym obcokrajowcy studiujący w j. polskim)
1015
Studenci cudzoziemcy 958
Studenci łącznie 7260

Stan na dzień 31.12.2018 r.

 

Zobacz także