UMP w liczbach

 

Grupa: Wielkość:
Nauczyciele akademiccy łącznie
1421
Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1050
Profesorowie zwyczajni 94
Profesorowie nadzwyczajni 74
Profesorowie nadzwyczajni UM 43
Adiunkci z tytułem dr. hab. 158
Adiunkci 402
Asystenci z tytułem dr. 60
Asystenci 219
Pracownicy naukowi 15
Profesor zwyczajny 1
Adiunkt z tytułem dr. hab. 3
Adiunkt 4
Asystenci z tytułem dr. 3
Asystent 4
Pracownicy dydaktyczni 356
Starszy wykładowca z tytułem dr. 210
Starszy wykładowca bez tytułu dr. 38
Wykładowca z tytułem dr. 25
Wykładowca bez tytułu dr. 46
Instruktor 36
Lektor 1
Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi 1102
Naukowo-techniczni 146
Inżynieryjno-techniczni 353
Administracja 348
Obsługa 219
Biblioteka Główna 36
Pracownicy Uczelni łącznie 2523

Stan na dzień 30.11.2016 r.

Grupa: Wielkość:
Studenci stacjonarni 4587
Studenci niestacjonarni 1175
Studenci obcokrajowcy studiujący w j. polskim 38
Studenci anglojęzyczni 834
Studenci łącznie 6634

Zobacz także