Współpraca międzynarodowa

Programy międzynarodoweErasmus+

Uczelnie partnerskie

NABÓR DO PROGRAMU ERASMUS+ - EDYCJA 2017/18

Uprzejmie informujemy, że w dniach 23.01.2017 - 28.02.2017  Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej przeprowadzi nabór na wyjazdy w programie Erasmus+. Rekrutacja dotyczyć będzie mobilności edukacyjnej studentów, czyli wyjazdów:

- w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni,

- w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (w tym wyjazdy absolwentów na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów).

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów dostępne: TUTAJ

Komplet dokumentów należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej, ul. Fredry 10, pokój nr 116, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 15:30.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS NA JUBILEUSZOWY PLAKAT ERASMUS+

Świętuj 30-lecie programu Erasmus i zaprojektuj plakat, który będzie promował jubileusz na Twojej uczelni i w trakcie organizowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ wydarzeń.

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać swoje zgłoszenie na adres: he@erasmusplus.org.pl do 28 lutego 2017 roku.

Do wygrania cenny sprzęt multimedialny!

Przed wysłaniem zgłoszenia nie zapomnij zapoznać się z regulaminem konkursu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Współpraca międzynarodowa prowadzona jest na Uniwersytecie Medycznym od wielu lat. W związku z przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej szczególnie dużą rolę w pracach działu odgrywają programy europejskie. Od roku 2006 jesteśmy Lokalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Do obowiązków Działu Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej należy:

1. Prowadzenie działań związanych z obsługą programów Unii Europejskiej (m. in. Programy Ramowe Unii Europejskiej, Erasmus)

- przybliżanie pracownikom naukowym problematyki programów europejskich, organizowanie szkoleń,
- pomoc w wypełnianiu wniosków,
- opracowywanie i administrowanie stroną internetową DWMiIE,
- obsługa administracyjna studentów wyjeżdzających i przyjeżdzających w ramach programu Erasmus.

2. Opracowywanie i przygotowywanie umów międzynarodowych.
3. Obsługa administracyjna działań podejmowanych przez Władze Uczelni w zakresie współpracy międzynarodowej.

mgr Małgorzata Piórkowska
e-mail: mpiorkow@ump.edu.pl
tel.: 61 854-62-50
mgr Ewa Kaniewska
e-mail: ekaniew@ump.edu.pl
tel.: 61 854-60-35

4. Prowadzenie działań związanych z obsługą wyjazdów zagranicznych pracowników Uczelni:

- przyjmowanie wniosków wyjazdowych,
- dokonywanie rezerwacji i zakup biletów,
- dokonywanie przelewów bankowych (opłat rejestracyjnych, depozytów hotelowych),
- przygotowywanie diet na wyjazd zagraniczny,
- rozliczanie wyjazdów zagranicznych, 
- sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań.

5. Prowadzenie spraw związanych z przyjazdami i pobytem gości zagranicznych Uczelni.
6. Administracyjne prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem podyplomowym obcokrajowców.
7. Obsługa administracyjna studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach programu Erasmus.

mgr Anna Augustyniak
e-mail: augustyniak@ump.edu.pl
tel.: 61 854-62-23
mgr Magdalena Rolska 
e-mail: mrolska@ump.edu.pl
tel.: 61 854-60-34

Kontakt

Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Kierownik
mgr Bożena Raducha

tel.: 61 854-60-36
e-mail: braducha@ump.edu.pl