Współpraca międzynarodowa

AktualnościErasmus 2014-2021

Erasmus 2021-2027Uczelnie partnerskie

Programy międzynarodoweProgramy międzynarodowe

Sekcja Współpracy Międzynarodowej:

Współpraca międzynarodowa prowadzona jest na Uniwersytecie Medycznym od wielu lat, a działania na rzecz podniesienia poziomu umiędzynarodowienia są jednym z ważniejszych elementów definiujących rozwój Uczelni.

 

Do obowiązków sekcji należy:

1. Prowadzenie działań związanych z obsługą programów Unii Europejskiej (m. in. Erasmus+)

2. Opracowywanie i przygotowywanie umów międzynarodowych.

3. Obsługa administracyjna działań podejmowanych przez Władze Uczelni w zakresie współpracy międzynarodowej.

mgr Małgorzata Piórkowska
e-mail: mpiorkow@ump.edu.pl
tel.: 61 854-62-50
 

4. Prowadzenie działań związanych z obsługą wyjazdów zagranicznych pracowników.

5. Prowadzenie spraw związanych z przyjazdami i pobytem gości zagranicznych.

6. Obsługa administracyjna studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach umów międzyuczelnianych.

mgr Magdalena Rolska 
e-mail: mrolska@ump.edu.pl
tel.: 61 854-60-34
 

Kontakt

Sekcja Współpracy Międzynarodowej
Dział Nauki, Zarządzania Projektami
i Współpracy z Zagranicą
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Kierownik
Bożena Raducha

tel.: 61 854-60-36
e-mail: braducha@ump.edu.pl

Małgorzata Piórkowska
tel.: 61 854-62-50
e-mail: mpiorkow@ump.edu.pl
Magdalena Rolska
tel.: 61 854-60-34
e-mail: mrolska@ump.edu.pl