Komitet Obchodów

Przewodniczący:
prof. dr hab. Andrzej Tykarski

Zastępca przewodniczącego:
prof. dr hab. Michał Musielak

Członkowie:
prof. dr hab. Ryszard Marciniak
prof. dr hab. Michał Nowicki
prof. dr hab. Edmund Grześkowiak
prof. dr hab. Jarosław Walkowiak
mgr Bogdan Poniedziałek
prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
prof. dr hab. Zbigniew Krasiński
prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko
dr hab. Małgorzata Kotwicka, prof. UM
przedstawiciel Samorządu Doktorantów
przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studentów

 

Komitet Organizacyjny - Wydział Lekarski I

dr hab. Grzegorz Dworacki, prof. UM
dr hab. Anita Magowska, prof. UM
mgr Nadia Majewska

Komitet Organizacyjny - Wydział Lekarski II

prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel
prof. dr hab. Marek Ruchała
dr hab. Wiesław Markwitz

Komitet Organizacyjny - Wydział Farmaceutyczny

dr hab. Tomasz Gośliński, prof. UM
dr hab. Izabela Muszalska
dr Tomasz Koczorowski

Komitet Organizacyjny - Wydział Nauk o Zdrowiu

dr hab. Małgorzata Kotwicka, prof. UM
dr hab. Tomasz Piotrowski
dr Elżbieta Skorupska