Aktualności

Nagrody Ministra Zdrowia

W trakcie listopadowego posiedzenia Senatu Uczelni, zasłużeni pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu otrzymali Nagrody Ministra...

Biała Sobota

Uniwersytet Medyczny: studenci - seniorom. Zapraszamy osoby starsze oraz ich opiekunów. Jak pokazują badania, niedodiagnozowanie osób...

Obszary wiedzy, dziedziny i dyscypliny - nowe uprawnienia Wydziału Nauk o Zdrowiu

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule...

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

W dniu 29 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyła się uroczystość wręczenia Jednorazowych Stypendiów...

Archiwum

Kategorie