Poczet Dziekanów - Wydział Farmaceutyczny

LP. IMIĘ I NAZWISKO LATA URZĘDOWANIA ZDJĘCIE
1. Prof. zw. dr hab. Konstanty Hrynakowski 1920-1936  Zdjęcie
2. Prof. zw. dr hab. Jan Dobrowolski 1936-1939
1945-1947
1947-1950
1950-1951
Zdjęcie
3. Prof. zw. dr hab. Franciszek Adamanis 1951-1953 Zdjęcie
4. Dr hab. Henryk Ludwicki 1953-1956 Zdjęcie
5. Prof. nadzw. dr hab. Rafał Adamski 1956-1958 Zdjęcie
6. Prof. zw. dr hab. Rufina Ludwiczak 1958-1962
1965-1966
Zdjęcie
7. Prof. zw. dr hab. Ewaryst Pawełczyk 1962-1965 Zdjęcie
8. Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Kędzia 1966-1971 Zdjęcie
9. Prof. zw. dr hab. Witold Seńczuk 1971-1972 Zdjęcie
10. Prof. zw. dr hab. Henryk Gertig 1972-1975
1975-1978
Zdjęcie
11. Prof. zw. dr hab. Lutosława Skrzypczak 1978-1981 Zdjęcie
12. Prof. zw. dr hab. Jan Pawlaczyk 1981-1984
1984-1987
Zdjęcie
13. Prof. zw. dr hab. Tadeusz Herman 1987-1990
1990-1993
Zdjęcie
14. Prof. dr hab. Zyta Płotkowiak 1993-1996
1996-1999
Zdjęcie
15. Prof. dr hab. Zenon Kokot 1999-2002
2002-2005
Zdjęcie
16. Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak 2005-2008
2008-2012
Zdjęcie
17. Prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko 2012-2016
2016-2019
Zdjęcia
18. Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak 2019 - 2020 Zdjęcie
19. Prof. dr hab. Anna Jelińska 2020 - obecnie Zdjęcia

Biografie opracowali pracownicy Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (mgr Anna Poniedziałek, mgr Łucja Stasik)