Poczet Dziekanów - Wydział Lekarski

LP. IMIĘ I NAZWISKO LATA URZĘDOWANIA ZDJĘCIE
1. prof. dr hab. Adam Wrzosek 1920/1921
1921/1922
1922/1923
 Adam Wrzosek
2. prof. dr hab. Stefan Horoszkiewicz 1923/1924
3. prof. dr hab. Edward Lubicz Niezabitowski 1924/1925  
4. prof. dr hab. Antoni Tomasz Jurasz 1925/1926
1926/1927
5. prof. dr Wincenty Jezierski 1927/1928
6. prof .dr hab. Stefan Różycki 1928/1929
7. prof. dr hab. Steafn Borowiecki 1929/1930
8. prof. dr Paweł Gantkowski 1930/1931
9. prof. dr hab. Leon Padlewski 1931/19321932/1933
10. prof. dr Ignacy Hoffman 1933/1934
11. prof. dr hab. Karol Jonscher 1934/1935
12. prof. dr hab. Tadeusz Kurkiewicz 1935/1936
1936/1937
13. prof. dr hab. Stefan Dąbrowski 1937/1938
1938/1939
14. prof. dr hab. Stanisław Kalandyk 1939/1940
15. prof. dr hab. Adam Wrzosek 1942/1943
1943/1944
16. prof. dr hab. Witold Kapuściński 1945
17. prof. dr hab. Tadeusz Kurkiewicz 1945/1946
18. prof. dr Ignacy Hoffman 1946/1947
19. prof. dr hab. Tadeusz Kurkiewicz 1947/1948
20. prof. dr hab. Karol Jonscher 1948/1949-1950/1951
21. prof. dr hab. Ryszard Dreszer 1951/1952-1953/1954
22. prof. dr hab. Antoni Horst 1954/1955-1955-/1956
23. prof. dr hab. Zdzisław Stolzmann 1956/1957-1959/1960
24. prof. dr hab. Olech Szczepski 1960/1961-13 III 1962
25. prof. dr hab. Adam Piskorz 14 III 1962-1963/1964
26. prof. dr hab. Bolesław Gładysz 1964/1965-1965/1966
27. prof. dr hab. Kazimierz Jasiński 1966/1967-1968/1969
28. prof. dr hab. Przemysław Gabryel 1969/1970-1971/1972
29. prof. dr hab. Mieczysław Wójtowicz 1972/1973-1974/1975
30. prof. dr hab. Jan Hasik 1975/1976-1977/1978
1978/1979-1980/1981
31. prof. dr hab. Jacek Łuczak 1981/1982
32. prof. dr hab. Witold Woźniak 1982/1983-1983/1984
33. prof. dr hab. Ludwik Malendowicz 1984/1985-1986/1987
1987/1988-30 XI 1990
34. prof. dr hab. Kazimierz Rzymski 1 XII 1990/1991-1992/1993
1993/1994-1995/1996
35. prof. dr hab. Andrzej Obrębowski 1996/1997-2001/2002
36. prof. dr hab. Władysław Manikowski 2002/2003-2004/2005
2005/2006-2008/2009
37. prof. dr hab Ryszard Marciniak 2008/2009-2011/2012
2012/2013-2015/2016

Biografie opracowali pracownicy Katedry i Zakładu Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (dr Halina Bogusz, dr Sebastian Kliwicki, dr hab. Anita Magowska prof. UM, dr Michał Owecki, dr Katarzyna Pękacka-Falkowska, mgr Piotr Skalski)