Poczet Dziekanów - Wydział Medyczny

LP. IMIĘ I NAZWISKO LATA URZĘDOWANIA ZDJĘCIE
1. Prof. zw. dr hab. Maciej Gembicki 1992-1993 Zdjęcie 
2. Prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak 1993-1999
Zdjęcie
3. Prof. dr hab. Honorata Limanowska-Shaw 1999-2005 Zdjęcie
4. Prof. dr hab. Andrzej Tykarski 2005-2012 Zdjęcie
5. Prof. dr hab. Zbigniew Krasiński 2012 - obecnie Zdjęcie

 Biografie opracowali pracownicy Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (mgr Anna Poniedziałek, mgr Łucja Stasik)