Poczet Dziekanów - Wydział Nauk o Zdrowiu

LP. IMIĘ I NAZWISKO LATA URZĘDOWANIA ZDJĘCIE
1. Prof. zw. dr hab. Józef Baron 1975-1978
1978-1981
 Zdjęcie
2. Prof. zw. dr hab. Zygmunt Przybylski 1981-1984
1984-1987
Zdjęcie
3. Prof. dr hab. Bogusław Pawlaczyk 1987-1990 Zdjęcie
4. Prof. zw. dr hab. Laura Wołowicka 1990-1993
1993-1996
Zdjęcie
5. Dr hab. Tadeusz Wyrzykiewicz prof. UM 1996-1999 Zdjęcie
6. Dr hab. Maria Danuta Głowacka 1999-2002
2002-2003
Zdjęcie
7. Prof. dr hab. Tomasz Opala 2003-2005
2005-2008
Zdjęcie
8. Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski 2008-2012
2012-2016
Zdjęcie
9. Dr hab. Małgorzata Kotwicka prof. UM 2016-2020 Zdjęcie
10. Prof. dr hab. Ryszard Marciniak 2020-obecnie Zdjęcie

Biografie opracowali pracownicy Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (mgr Anna Poniedziałek, mgr Łucja Stasik)