Pełnomocnicy Rektora

Prof. dr hab. Maciej Wilczak    
Rzecznik prasowy

Dr hab. Sławomir Michalak
Pełnomocnik ds. organizacji specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych w UMP

Dr Paweł Żebryk
Pełnomocnik ds. ankietyzacji w UMP

Dr hab. Krystyna Jaracz, prof. UM    
Redaktor naczelna czasopisma "Pielęgniarstwo Polskie"

Dr hab. Monika Urbaniak, prof. UM
Pełnomocnik ds. przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym w UMP

prof. dr hab. Beata Stanisz 
Pełnomocnik ds. współpracy z Grodno State Medical University oraz Medical University, Witebsk

Dr hab. Krystyna Jaracz, prof. UM
Pełnomocnik ds. współpracy z Linkőping Uniwersitet

Prof. dr hab. Ewa Florek
Pełnomocnik ds. współpracy z State Medical and Pharmaceutical University Nicolae Testemitanu, Chisinau
Pełnomocnik ds. wyznaczeń na wykonywanie doświadczeń na zwierzętach

Prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko
Pełnomocnik ds. współpracy z National Uniersity of Pharmacy, Charków oraz z Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak
Uczelniany Koordynatora Programu MOSTUM

Prof. dr hab. Janina Lulek
Pełnomocnik ds. współpracy z Uniwersytetem Lorraine

Dr Halina Bogusz
Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

Dr hab. Marzena Dworacka, prof. UM
Pełnomocnik ds. współpracy z West Kazakhstan Marat Ospanov State Medical University

Prof. dr hab. Błażej Męczekalski
Pełnomocnik ds. współpracy z The University of Edinburgh

Prof. dr hab. Jolanta Dorszewska
Pełnomocnik ds. współpracy ze szkołami średnimi 

Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
Pełnomocnik ds. Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Dr hab. Krzysztof Kus
Pełnomocnik Rektora i Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. Dobrostanu Zwierząt, na których prowadzone są badania w UMP

Dr hab. Justyna Mikuła-Pietrasik
Pełnomocnik Rektora i Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. Dobrostanu Zwierząt, na których prowadzone są badania w UMP

Dr Magdalena Roszak
Pełnomocnik ds. e-learningu

Dr Magdalena Cerbin-Koczorowska
Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia na odległość

Mgr Bożena Raducha
Koordynator programu ERASMUS+

 

Zobacz także