Rada Uczelni UMP 2021-2024

  dr Janusz Kazimierz Popaszkiewicz
Przewodniczący
dr Janusz Kazimierz Popaszkiewicz
  prof. dr hab. Jacek Wysocki
Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Jacek Wysocki
  Franciszek Hutten-Czapski
Franciszek Hutten-Czapski
  Dominika Kulczyk
Dominika Kulczyk
  prof. dr hab. Marek Jemielity
prof. dr hab. Marek Jemielity
  prof. dr hab. Andrzej Wykrętowicz
prof. dr hab. Andrzej Wykrętowicz
  lic. piel. Paweł Czudaj
lic. piel. Paweł Czudaj

Kontakt:

Biuro Obsługi Rektora
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel.: 61 854-61-03, 61 854-62-26
fax: 61 852-03-42
e-mail: radauczelni@ump.edu.pl