Władze administracyjne

Collegium Maius
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
centrala telefoniczna: 61 854-60-00
fax: 61 852-04-55

  Kanclerz
dr n. med. Rafał Staszewski

Zastępca Kanclerza ds. Szpitali Klinicznych i Rozwoju

Kontakt:
e-mail: rstaszew@ump.edu.pl

Sekretariat Kanclerza:
mgr Katarzyna Taraba
tel.: 61 854-62-59
fax: 61 854-62-29
e-mail: katarzyna.taraba@ump.edu.pl

  Zastępca Kanclerza ds. Szpitali Klinicznych i Rozwoju
mgr Krystyna Piątkowska
   
Kontakt:
e-mail: kpiatkowska@ump.edu.pl
  Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
dr Piotr Stawny
  Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych dr Piotr Stawny
Kontakt:
tel.: 61 854-62-46
e-mail: pstawny@ump.edu.pl
  Kwestor
mgr Barbara Łakomiak
   
Kontakt:
tel.: 61 854-62-48 / 61 854-62-45 / 61 854-62-46
e-mail: kwestura@ump.edu.pl
Sekretariat Zastępców Kanclerza:
fax: 61 854-61-05
e-mail: sekr_dyr@ump.edu.pl

mgr Monika Anna Kmieciak
tel.: 61 854-62-46

 

 

 

 

Zobacz także