Władze administracyjne

Adres:
Collegium Maius

ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

  Dyrektor Generalny
dr Rafał Staszewski

Rafał Staszewski

Kontakt:
e-mail: rstaszew@ump.edu.pl

  Dyrektor ds. Administracji
mgr Krystyna Piątkowska

Kontakt:
e-mail: kpiatkowska@ump.edu.pl

  Dyrektor ds. Finansowych - Główny Księgowy
mgr Barbara Maciałowicz

Kontakt:
e-mail: bmacialowicz@ump.edu.pl

  Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
mgr inż. Krzysztof Kostrzyński

mgr inż. Krzysztof Kostrzyński

Kontakt:
e-mail: kkostrzynski@ump.edu.pl

  Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych
mgr inż. Maciej Konieczny

mgr inż. Maciej Konieczny

Kontakt:
e-mail: mkonieczny@ump.edu.pl

  Sekretariat
Dyrekcji

Kontakt:
mgr Katarzyna Taraba
tel.: 61 854-62-59
fax: 61 854-62-29
e-mail: katarzyna.taraba@ump.edu.pl

mgr Joanna Szajerka
tel.: 61 854-62-46
fax: 61 854-62-29
e-mail: sekretariat@ump.edu.pl, szajerka@ump.edu.pl

 

Zobacz także