Władze administracyjne

Adres:
Collegium Maius

ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

  Kanclerz
dr n. med. Rafał Staszewski

Rafał Staszewski

Kontakt:
e-mail: rstaszew@ump.edu.pl

  Zastępca Kanclerza ds. Szpitali Klinicznych i Rozwoju
mgr Krystyna Piątkowska

Kontakt:
e-mail: kpiatkowska@ump.edu.pl

  Zastępca Kanclerza ds. Technicznych
mgr inż. Krzysztof Kostrzyński

Krzysztof Kostrzyński

Kontakt:
e-mail: kkostrzynski@ump.edu.pl

  Kwestor
mgr Barbara Maciałowicz

Kontakt:
e-mail: bmacialowicz@ump.edu.pl

  Dyrektor ds. Operacyjnych
mgr inż. Maciej Konieczny

Maciej Konieczny

Kontakt:
e-mail: mkonieczny@ump.edu.pl

  Sekcja
Obsługi Kanclerzy

Kontakt:
mgr Katarzyna Taraba
tel.: 61 854-62-59
fax: 61 854-62-29
e-mail: katarzyna.taraba@ump.edu.pl

mgr Joanna Szajerka
tel.: 61 854-62-46
fax: 61 854-62-29
e-mail: sekretariat@ump.edu.pl, szajerka@ump.edu.pl

 

Zobacz także