Władze rektorskie

  JM Rektor
prof. dr hab. Andrzej Tykarski

Zdjęcie

BIURO REKTORA
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel.: 61 854-61-03
fax: 61 852-03-42
e-mail: rektor@ump.edu.pl 
  Prorektor ds. Studenckich
prof. dr hab. Edmund Grześkowiak

Zdjęcie

DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel.: 61 854-62-07
fax: 61 852-04-55
e-mail: dknapska@ump.edu.pl
  Prorektor ds. Dydaktyki i Kształcenia Podyplomowego
prof. dr hab. Ryszard Marciniak

Zdjęcie

DZIAŁ KSZTAŁCENIA
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel.: 61 854-61-08
e-mail: dzialksztalcenia@ump.edu.pl
  Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Współpracy z Regionem
prof. dr hab. Michał Musielak

Zdjęcie

DZIAŁ PROMOCJI I KARIER
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel.: 61 854-60-31 / 854-62-93
e-mail: promocja@ump.edu.pl 
  Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uczelni
prof. dr hab. Michał Nowicki

Zdjęcie

DZIAŁ NAUKI, INNOWACJI I ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
ul. Fredy 10
61-701 Poznań
tel.: 61 854-60-54
fax: 61 854-61-07
e-mail: karolinamichalak@ump.edu.pl
  Prorektor ds. Kadr i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. Jarosław Walkowiak

Zdjęcie

DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel.: 61 854-60-36
e-mail: braducha@ump.edu.pl 

 

Zobacz także