Władze rektorskie

Adres:
Collegium Maius

ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

  JM Rektor
prof. dr hab. Andrzej Tykarski
Andrzej Tykarski

Kontakt:
Biuro Obsługi Rektora
tel.: 61 854-61-03, 61 854-62-26
fax: 61 852-03-42
e-mail: rektor@ump.edu.pl

  Prorektor ds. Studenckich i Dydaktycznych
prof. dr hab. Ryszard Marciniak
Ryszard Marciniak

Kontakt:
Dział Spraw Studenckich i Dydaktycznych
tel.: 61 854-61-08

  Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
prof. dr hab. Michał Nowicki
Michał Nowicki

Kontakt:
Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami
tel.: 61 854-60-54
fax: 61 854-61-07
e-mail: karolinamichalak@ump.edu.pl

  Prorektor ds. Organizacji i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska

Kontakt:
Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej
tel.: 61 854-60-36, 854-62-22
fax: 61 854-60-59
e-mail: e.wenderozegowska@ump.edu.pl

  Prorektor ds. Kadr i Kształcenia Podyplomowego
prof. dr hab. Zbigniew Krasiński
prof. dr hab. Zbigniew Krasiński

Kontakt:
Biuro Obsługi Rektora
tel.: 61 854-62-28
fax: 61 852-03-42
e-mail: irapczyn@ump.edu.pl

  Prorektor ds. Promocji i Współpracy z Regionem
prof. dr hab. Michał Musielak
Michał Musielak

Kontakt:
Dział Promocji i Karier
tel.: 61 854-60-31
e-mail: promocja@ump.edu.pl

Zobacz także