Online Linguistic Support (OLS)

System Online Linguistic Support (OLS) to wsparcie jezykowe online dla uczestników programu Erasmus+. Na system składają się testy biegłości językowej oraz kursy językowe.

W edycji 2017 programu system udostępnia 18 języków wykładowych, w tym język polski. Stopniowo do systemu wprowadzane są  pozostałe oficjalne języki UE.


Od konkursu 2017 obowiązek użytkowania systemu dotyczy indywidualnych uczestników, dla których językiem wykładowym (studia)/roboczym (praktyki, praca w projekcie EVS) jest: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, szwedzki i włoski bułgarski, chorwacki, fiński, rumuński, słowacki, węgierski. Planowane jest dalsze stopniowe rozszerzanie systemu o pozostałe języki oficjalne UE. W akcji 1 w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe licencja na testy biegłości językowej i kursy językowe OLS przysługuje uczestnikom, których mobilność (bez dni podróży) będzie trwała minimum 19 dni.

Uczestnicy mobilności zobowiązani są do wykonania dwóch testów językowych (pierwszy przed wyjazdem, a drugi po powrocie/pod koniec realizacji działań EVS) i uczestnictwa w kursie językowym on-line, przy czym licencja na kurs językowy może być przyznana jedynie osobie, która wypełniła pierwszy test językowy.

Funkcje systemu OLS dotyczące kursów jezykowych on-line:

 

Online Linguistic Support (OLS) jest dostępny pod adresem: http://www.erasmusplusols.eu.