Realizowane projekty

Koordynator projektu ORBIS (H2020-MSCA-RISE-2017; MSCA-RISE – Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
Tytuł: Open Research Biopharmaceutical Internships Support (ORBIS)
Numer projektu: 778051
Czas trwania: 01.03.2018–28.02.2022
Budżet projektu: 2 268 000€

Uczestnicy projektu:

  • Joint Stock Company Farmak (Ukraina)
  • Trinity College Dublin (Irlandia)
  • Instytut Farmaceutyczny (Polska)
  • Physiolution GmbH (Niemcy)
  • Applied Process Company Ltd (Irlandia)
  • University of Helsinki (Finlandia)
  • Zentiva, k.s. (Czechy)

Organizacje partnerskie:

  • Rutgers University, The State University of New Jersey (Stany Zjednoczone)

 Koordynator projektu:Prof. dr hab. Janina LULEK, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

Tel: +48 61 854 66 55, e-mail: jlulek@ump.edu.pl

 

 

Partner w projekcie ALBINO (Horyzont 2020 PHC-2014-2015/H2020-PHC-2015-two-stage)

 

Tytuł: Effect of ALlopurinol in addition to hypothermia for hypoxic-ischemic Brain Injury on

Neurocognitive Outcome

 

Czas trwania: 01.01.2016 -  31.12.2020

Budżet 158 949,75€

 

Prof. UM dr hab.Jan Mazela, Klinika Zakażeń Noworodków

tel: 61 841-94-09, email: jmazela@ump.edu.pl

 

 

Partner w projekcie SHIPS (Horyzont 2020 PHC-2014-2015/H2020-PHC-2014-two-stage)

Tytuł: Screening to improve Health in very preterm infants in Europe.

Numer projektu: 633724

Czas trwania: 01.04.2015 – 31.03.2018

Budżet: 113 375€

Prof. dr hab. Janusz Gadzinowski, Katedra i Klinika Neonatologii
tel.: 61 659-92-70,  e-mail: jgadzin@gpsk.am.poznan.pl

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

Partner w projekcie ENRICHME (Horyzont 2020 PHC-19-2014)

Tytuł: Enabling Robot and assisted living environment for independent care and health monitoring of the elderly.

Numer projektu: 643691

Czas trwania: 01.04.2015 – 28.02.2018

Budżet: 252 812€

Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej
tel.: 61 873 83 03, e-mail: kwt@tobis.pl

 

Partner w projekcie JPI HDHL DEDIPAH KH 2014

Tytuł: Determinanty zachowań żywieniowych i aktywności fizycznej. Europejskie Centrum wiedzy służące integracji i rozwojowi infrastruktury badawczej.

Czas trwania: 01.12.2013 – 30.11.2016

Budżet 287 879PLN

Dr Aleksandra Suwalska, Klinika Psychiatrii Dorosłych
tel.: 61 849 15 09, e-mail: asuwalska@gmail.com

 

Partner w projekcie typu: ERA-NET on Transational Cancer Research TRANSCAN

Tytuł: Randomizowane badanie fazy II dla trzeciorzędowego zapobiegania rakom płaskonabłonkowym głowy i szyi z wykorzystaniem interwencji dietetycznych.

Czas trwania: 01.11.2015- 31.10.2018

Budżet: 648 637PLN

Prof. dr hab. Wojciech Golusiński, Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej
tel.: 61 885-09-29, e-mail: wgolus@ump.edu.pl

 

Partner w projekcie typu: ERA-NET TRANSCAN (7. Program Ramowy UE)

Tytuł: Krążące komórki nowotworowe (CTC) jako biomarker choroby resztkowej (MRD) w raku stercza

Czas trwania: 01.07.2013 - 31.03.2017

Budżet: 277 000€

Prof. dr hab. Maciej Zabel, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
tel.: 61 854-64-55, e-mail: mazab@ump.edu.pl

 

Partner w projekcie EuTRiPD (7. Program Ramowy UE)

Tytuł: European Training and Research in Peritoneal Dialysis

Numer projektu: 287713

Czas trwania: 1.12.2011 - 30.11.2015

Budżet 138 842€

Prof. Janusz Witowski, Katedra i Zakład Patofizjologii
tel.: (61) 854-65-77, e-mail: jwitow@ump.edu.pl

 

Partner w projekcie EPICE (7. Program Ramowy UE)

Tytuł: Effective Perinatal Intensive Care in Europe: translating knowledge into evidence based practice

Numer projektu: 259882

Czas trwania: 1.01.2011 - 1.01.2016

Budżet 241 400€

Prof. Janusz Gadzinowski, Klinika Neonatologii
tel.: (61) 65-99-270 , e-mail: jgadzin@gpsk.am.poznan.pl
http://www.epiceproject.eu/

 

Partner w projekcie OPTIMISE (7. Program Ramowy UE)

Tytuł: Optimization of Treatment and Management of Schizophrenia in Europe

Numer projektu: 242114

Czas trwania: 1.02.2010 - 31.07.2016

Budżet 185 867€

Prof. Janusz Rybakowski, Klinika Psychiatrii Dorosłych
tel.: (61)847-50-87, e-mail: rybakows@wlkp.top.pl
http://www.optimisetrial.eu/

 

Partner w projekcie EUROMEDICAT (7. Program Ramowy UE)

Numer projektu: 260598

Tytuł: Safety of Medication Use in Pregnancy Relation to Risk of Congenital Malformations

Czas trwania: 1.03.2011-28.02.2015

Budżet 317 095€

Prof. Anna Latos-Bieleńska, Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
tel.: (61) 854-73-44, e-mail: alatos@ump.edu.pl
http://euromedicat.eu/

 

Partner w projekcie IMPACT (7. Program Ramowy UE)

Numer projektu: 258883

Tytuł: Implementation of Quality Indicators in Palliative Care Study

Czas trwania: 1.02.2011-31.01.2015

Budżet 60 800EUR

Dr n. med. Wojciech Leppert, Klinika Medycyny Paliatywnej
tel.: (61) 61 873-83-25, e-mail: wojciechleppert@wp.pl
http://www.impactpalliativecare.eu/

 

Partner w projekcie typu: AAL (AMBIENT ASSISTED LIVING JOINT PROGRAMME)

Tytuł: UnderstAid - platforma, która wspiera, pomaga zrozumieć i pomóc opiekunom w opiece nad krewnym z demencją

Czas trwania: 11.04.2013 - 10.04.2016

Bbudżet 116 470€

Dr hab. Ewa Mojs, Zakład Psychologii Klinicznej
tel.: 61 854 7274, e-mail: ewamojs@ump.edu.pl

 

 
Zobacz także