< Cofnij

2 projekty dla UMP w ramach programu UE HORYZONT EUROPA

Baner

Ostanie dni okazały się bardzo dobrym czasem dla naszej Uczelni. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - Prof. Michała Nowickiego, pracowników Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej, Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej oraz Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka i Minimalnie Inwazyjnej Ginekologii Operacyjnej przystąpiliśmy do realizacji dwóch projektów Joint Actions w ramach Programu HORYZONT EUROPA.

Na podkreślenie zasługuje fakt są to pierwsze projekty, które będzie realizowała Uczelnia od początku trwania tego badawczego Programu Unii Europejskiej.


Pierwszy projekt:

Joint Action on CVDs and diabetes - JACARDI

Celem projektu jest wspólne działanie w celu zmniejszenia obciążenia chorobami układu krążenia (CVD) i cukrzycy (DM) w krajach UE, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym.

JACARDI ma na celu integrację sprawdzonych najlepszych praktyk i interwencje w różnych krajach i regionach w drodze transnarodowych inicjatyw pilotażowych, uzupełniających i wzmacniających istniejące polityki i programy. Inicjatywa obejmuje całą „ścieżkę pacjenta”, począwszy od poprawy wiedzy i świadomości zdrowotnej przez badania przesiewowe i profilaktykę pierwotną wśród populacji wysokiego ryzyka, dotarcie do osób żyjących z CVD/DM i ich opiekunów, poprawę ścieżek usług, samorządności i udziału w rynku pracy. Szeroki zasięg JACARDI zapewnia zaangażowanie 21 krajów UE i 76 partnerów. Projekt wzmocni współpracę międzynarodową, przyczyni się do wdrożenia skutecznej interakcji oraz implikacji pomiędzy nauką a polityką.

Wartość budżetu całego projektu to 52 996 791 EUR, w tym dla naszej Uczelni - 3 008 144, 50 EUR


Drugi projekt:

Piloting GAPP model approach for assessing and authorizing novel substances of human origin preparation PROcess

Głównym celem projektu jest podejście modelowe GAPP w ramach pilotażowego wspólnego działania dotyczącego oceny i wydawania zezwoleń na preparaty nowych substancji pochodzenia ludzkiego poprzez testowanie i doskonalenie metodologii GAPP JA poprzez m.in. pilotaż procesów autoryzacji dla różnych substancji pochodzenia ludzkiego (np.: mikroflora jelitowa, mleko matki, lizat płytek krwi krople do oczu), w tym preparaty przyłóżkowe; sprawdzenie możliwości wdrożenia modelu GAPP w różnych Państwach Członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem tego, co wspólne oraz testowanie wykonalności wspólnych ocen, w tym - jeśli to konieczne - interakcje z interesariuszami z dziedzin wyrobów medycznych i farmaceutycznych. Opracowane "Wytyczne dobrych praktyk" dotyczące wydawania zezwoleń na proces przygotowania w bankach krwi, tkanek i komórek w GAPP będą aktualizowane, wykorzystując wyniki testów pilotażowych, a także opinie różnych specjalistów i właściwych organów, które wzięły udział w testach pilotażowych.

Wartość budżetu całego projektu to 1 499 997 EUR w tym dla naszej Uczelni - 199 030,70 EUR

Liczymy, że będzie to początek, który otworzy szeroko drzwi do pozyskania kolejnych projektów w ramach HORYZONTU EUROPA.