< Cofnij

25 najważniejszych chorób mózgu

W najnowszym numerze czasopisma Science z dnia 22 czerwca 2018 r. ukazał się artykuł dotyczący analizy genetycznej 25 najważniejszych chorób mózgu. Praca, będąca owocem współpracy kilkudziesięciu ośrodków z całego świata, koordynowana przez genetyków z Uniwersytetu Harvarda, przedstawia w nowym świetle klasyfikację chorób psychiatrycznych. Analizy genetyczne wskazują bowiem, że najważniejsze zaburzenia psychiczne m.in. ADHD, depresja nawracająca, choroba afektywna dwubiegunowa i schizofrenia, są w dużej części uwarunkowane wspólnymi czynnikami genetycznymi. Analiza wskazuje również, że niektóre cechy osobowości, takie jak np. neurotyczność, są silnie genetycznie związane z ryzykiem wystąpienia depresji i zaburzeń lękowych. Wśród współautorów artykułu znaleźli się prof. Joanna Hauser i dr Piotr Czerski z Zakładu Genetyki w Psychiatrii naszego Uniwersytetu oraz prof. Filip Rybakowski z Kliniki Psychiatrii Dorosłych UMP.

Gratulujemy!

» Link do artykułu "Analysis of shared heritability in common disorders of the brain"