< Cofnij

Autyzm w domu i w szkole

25 lutego 2020 r. po raz kolejny w Katedrze i Klinice Reumatologii i Rehabilitacji zorganizowaliśmy konferencję zatytułowaną "Autyzm w domu i w szkole".

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. Kadr i Kształcenia Podyplomowego, prof. dr hab. Zbigniew Krasiński, a także prof. dr hab. Włodzimierz Samborski - Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Rehabilitacji z dr n. o zdr. Anną Kostiukow - przewodniczącą komitetu organizacyjnego konferencji.

Jak co roku, również i tym razem wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Wśród ponad 500 zarejestrowanych osób znaleźli się studenci naszej Uczelni, jak i wielu innych. Ponadto, gościliśmy także terapeutów, nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli różnych instytucji, oraz liczną grupę rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu (ASD). Uczestnicy Konferencji przybyli z różnych, czasem bardzo odległych stron Polski, by poszerzać swoją wiedzę dotyczącą możliwości wspierania rozwoju wybranej grupy dzieci niepełnosprawnych.

Nadrzędnym celem konferencji było przedstawienie współczesnej perspektywy pomocy dzieciom z autyzmem, zarówno w warunkach szkolnych, jak i domowych. Przedstawiono ciekawe rozwiązania realizowane w wiodących polskich placówkach na rzecz poprawy jakości życia dzieci z autyzmem, ich rodziców oraz osób z nimi współpracujących.

Wśród prelegentów znaleźli się zarówno wykładowcy z naszej Uczelni, jak i osoby z instytucji zewnętrznych. Wykład inaugurujący zatytułowany „Zaburzenia ze spektrum autyzmu: aktualne kierunki badań” wygłosiła prof. dr hab. Ewa Mojs, Kierownik Katedry i Zakładu Psychologii Klinicznej. Tematykę następnie podejmowali m.in. prof. dr hab. Agnieszka Słopień, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, dr Aneta Wojciechowska, prezes Stowarzyszenia ProFuturo, dr Anna Kostiukow, wiceprezes Fundacji „W SPEKTRUM ŻYCIA”, Sebastian Cycuła, prezes Stowarzyszenia „Dalej Razem", Joanna Grochowska, wiceprezes Fundacji „SYNAPSIS” oraz zaproszeni inni wykładowcy. Pozwoliło to przedstawić zagadnienia związane z ASD w szerokim ujęciu i z różnych punktów widzenia.

Nieocenioną pomoc w organizacji konferencji „Autyzm w domu i w szkole” wykazali studenci Neurorozwojowego Koła Naukowego, prowadzonego na rzecz studenckiej społeczności akademickiej przy Katedrze i Klinice Reumatologii i Rehabilitacji.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym JM Rektora UMP - prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego - Marka Woźniaka, Prezydenta Miasta Poznania - Jacka Jaśkowiaka, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - Elżbietę Leszczyńską. Ponadto, konferencja otrzymała patronaty licznych polskich organizacji pozarządowych, czasopism naukowych, instytucji oraz mediów lokalnych. 

Już dziś serdecznie zapraszamy na kolejną edycję naszej konferencji „Autyzm w domu i w szkole”, która odbędzie się 23 lutego 2021 r.

Baner

Zdjęcie

Zdjęcie