< Cofnij

Brawo ORBIS!

Orbis

Pełni optymizmu informujemy, że ani pandemia Covid-19, ani tocząca się w Ukrainie wojna, nie zniechęciły Partnerów projektu ORBIS do kontynuowania realizacji kolejnych zadań. Co więcej, zdecydowaliśmy się na zwiększenie o 12 miesięcy okresu planowanych staży pracowników i doktorantów naszej Uczelni (ze 152 na 164), poszerzając jednocześnie dotychczasową ofertę amerykańską (Rutgers University) o atrakcyjny University of Central Florida.

Decyzja o wydłużeniu okresu stażowego zaowocowała zarówno wzrostem udziału naszego Uniwersytetu w budżecie projektu do ok. 0,74 mln EUR (całkowity budżet 2,26 mln EUR), jak i wielkością dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki na dofinansowanie kosztów wyjazdów stażowych do kwoty ok. 1,6 mln zł.

Co istotne z punktu umiędzynarodowienia naszej Uczelni, w tym roku aż 17 osób z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu spędzi w zagranicznych placówkach uniwersyteckich i przemysłowych łącznie 39 miesięcy, a w 2023 r. (ostatni rok projektu) 6 osób wyjedzie w sumie na 12 miesięcy stażowych.