< Cofnij

Cykl wykładów "Transkulturowa opieka medyczna w obliczu narodzin i śmierci"

Studenckie Koło Naukowe Etyki i Bioetyki działające przy Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu organizuje wykłady dotyczące transkulturowości w medycynie pt. "Transkulturowa opieka medyczna w obliczu narodzin i śmierci". Projekt składać się będą z cyklu spotkań poświęconych czterem kulturom i środowiskom religijnym: cywilizacji muzułmańskiej, Związkowi Wyznaniowemu Świadków Jehowy, judaizmowi, kulturze romskiej.

Mamy nadzieję, że wykłady będą początkiem dyskusji nad identyfikowaniem potrzeb pacjentów wielokulturowych, przebywających w polskich placówkach opieki zdrowotnej i szansą na poszerzenie wiedzy z omawianego zakresu.

Pierwszy wykład odbędzie się 13.12.2015 r. o godz. 11.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP przy ul. Przybyszewskiego 37a.

Zapraszamy studentów wszystkich uczelni zainteresowanych wykładami oraz pracowników opieki zdrowotnej.

Więcej informacji na stronie www.skneib.ump.edu.pl oraz pod adresem transkulturowa.opieka.medyczna@gmail.com.

Uwaga! Wykłady tłumaczone symultanicznie na język angielski.
pierwszy wykład 13.12.2015 r. - kultura muzułmańska: płatne 10 zł

4 kultury - plakat