< Cofnij

Diamentowe Granty

Dnia 16 września podczas uroczystej gali, Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Lena Kolarska-Bobińska wręczyła wybitnym młodym badaczom Diamentowe Granty.

Wśród nagrodzonych projektów, tego najważniejszego konkursu młodych badaczy znalazło się trzech studentów Naszej Uczelni:
Karol Jopek, student Wydziału Farmaceutycznego, realizujący projekt pt. „Regulacja aktywności fizjologicznej nadnercza przez ACTH oraz gonadotropiny, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji czynnika transkrypcyjnego Giot1 w tym układzie” w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii z Wydziału Lekarskiego II
(opiekun naukowy projektu dr. hab. Marcin Ruciński)

Norbert Wąsik, student Wydziału Lekarskiego I, realizący projekt pt. „Rola białka HMGB1 w patogenezie wtórnych zmian niedokrwiennych mózgowia po krwawieniu podpajęczynówkowym” w Katedrze i Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Wydziału Lekarskiego I
(opiekun naukowy projektu dr. hab. Roman Jankowski, prof. UM)

Mikołaj Mizera, student Wydziału Farmaceutycznego, realizujący projekt pt: „Zastosowanie uczenia maszynowego oraz obliczeń kwantowo-chemicznych do badania przyczyn i efektów inkluzji wybranych substancji farmakologicznie czynnych w struktury cyklodekstryn” w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej z Wydziału Farmaceutycznego
(opiekun naukowy projektu dr. hab. Judyta Cielecka-Piontek).