< Cofnij

Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych

W dniu 22 lipca w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi odbył się zjazd założycielsko-wyborczy Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych (DFUM). Jest to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu współpracę, integrację i reprezentowanie środowiska młodych naukowców z uczelni medycznych.

Inicjatorem wydarzenia był obecny Pełnomocnik Zarządu ds. Uczelni Medycznych Krajowej Reprezentacji Doktorantów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów doktorantów uczelni należących do Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). Swoją obecnością wydarzenie uświetnił Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  – prof. Tomasz Kostka oraz Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Na mocy uchwalonego Statutu członkami Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych zostali:
- Uniwersytet Medyczny w Łodzi
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
- Uniwersytet Medyczny w Lublinie
- Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
- Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
- Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
- Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
- Gdański Uniwersytet Medyczny

Jednocześnie delegaci wybrali władze DFUM na dwuletnią kadencję.
Przewodniczący – lek. Mateusz Kowalczyk (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
I Wiceprzewodnicząca – mgr Anna Kuklińska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
II Wiceprzewodniczący – mgr Wojciech Stemplowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Więcej informacji znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie DFUM w portalu Facebook.

Wszystkim obecnym gratulujemy i życzymy wielu sukcesów oraz owocnej współpracy.

Delegaci

Delegaci Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych

DFUM

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący DFUM

DFUM

Prorektor ds. Kształcenia UM w Łodzi - prof. Tomasz Kostka i delegaci DFUM

DFUM

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów