< Cofnij

Doktorat honoris causa dla Bertholda Koletzko

Zdjęcie z uroczystościW Pałacu Działyńskich przy Starym Rynku, 17 września 2019 roku, odbyło się wręczenie Dyplomu doktora honoris causa naszego Uniwersytetu profesorowi Bertholdowi Koletzko z Zakładu Metabolizmu i Żywienia Szpitala Dziecięcego Dr. von Haunera w Monachium - Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium.

Współpraca profesora Bertholda Koletzko z polskimi pediatrami nawiązana przez prof. Jerzego Sochę i rozwinięta przez prof. Piotra Sochę i prof. Dariusza Gruszfelda z Centrum Zdrowia Dziecka rozpoczęła się wiele lat temu i miała bezpośrednie przełożenie na działalność naukową polskich gastroenterologów dziecięcych. Prof. Koletzko od dawna wspiera całe środowisko pediatrii polskiej, w tym pediatrii poznańskiej. Współpracował z profesorami naszej Uczelni - Januszem Gadzinowskim i Jarosławem Walkowiakiem.

Profesor Berthold Koletzko prowadził projekty, które udokumentowały m.in. długofalowy wpływ żywienia we wczesnym okresie rozwojowym na procesy metaboliczne całego dalszego życia (tzw. programowanie żywieniowe). Obserwacje poczynione przez kierowany przez Niego zespół stanowiły podstawę do stworzenia przełomowych idei żywieniowych (obniżenie zawartości białka w diecie niemowląt karmionych sztucznie, suplementacja wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, ograniczenie podaży kwasów tłuszczowych trans). Na nich również opierają się międzynarodowe wytyczne żywienia niemowląt i dzieci. Profesor Koletzko jest jednym z najwybitniejszych badaczy w naukach żywieniowych na świecie.

Senat przyznał godność doktora honoris causa naszego Uniwersytetu profesorowi Bertholdowi Koletzko nie tylko za ogromny wkład w rozwój naszej pediatrii, ale także za stałe wsparcie naukowe. Od 2012 roku profesor Koletzko jest profesorem wizytującym naszej Uczelni, prowadzi wykłady dla studentów i pracowników. O Jego wybitnych osiągnięciach świadczy wartość wskaźnika Hirscha (86) oraz liczba cytowań (ponad 28 tysięcy). Jest autorem ponad tysiąca dwustu artykułów i rozdziałów w książkach oraz 36 książek.

W uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa, którą prowadził JM Rektor profesor Andrzej Tykarski, wzięli udział przedstawiciele środowiska polskich pediatrów z innych uniwersytetów oraz szpitali dziecięcych, z którymi profesor Koletzko współpracował i współpracuje. Profesorowi Koletzko towarzyszyła rodzina, w tym żona Sibylle.

Laudację z okazji nadania tego zaszczytnego wyróżnienia wygłosiła Dziekan Wydziału Lekarskiego I profesor Ewa Wender-Ożegowska. Prorektor, profesor Jarosław Walkowiak, promotor nadania godności doktora honoris causa, przedstawił drogę naukową, osiągnięcia i zasługi Profesora. Podziękował za wszystko w imieniu całej uniwersyteckiej społeczności.

» Fotogaleria