< Cofnij

Doskonałość dydaktyczna uczelni - POWER

Logotypy

17 lipca Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki konkursu na projekt „Doskonałość dydaktyczna uczelni”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z radością informujemy, że wśród 52 projektów szkół wyższych, które uzyskały finasowanie, znalazł się projekt złożony przez nasz Uniwersytet.

Zespół, którego pracę koordynowała prof. Małgorzata Kotwicka, Prorektor ds. Dydaktyki, przygotował koncepcje zadań służących doskonaleniu zdolności instytucjonalnej i kompetencji kadr Uczelni mających na celu poprawę jakości kształcenia.

Uzyskane finansowanie w wysokości 827 090,00 PLN, posłuży między innymi do:

  1. opracowania nowoczesnej struktury Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia;
  2. wypracowania dydaktycznej ścieżki rozwoju i kariery zawodowej;
  3. modyfikacji systemów  informatycznych pozwalających na przenoszenie danych pomiędzy sylabusami a OpenOlat i matrycowanie pytań egzaminacyjnych;
  4. pilotażowego opracowania sylabusów umożliwiających stałe śledzenie rozwoju studenta oraz implementację zawartych w nich danych do przygotowania matryc egzaminacyjnych opartych o efekty uczenia się;
  5. utworzenia Zespołu Ewaluacji Procesu Uczenia się;
  6. opracowania procedur służących poszerzeniu metod ewaluacji i przeglądu jakości programów studiów o ankietyzację interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych.