< Cofnij

Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce

Dnia 20 listopada 2020 r. odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce" organizowana cyklicznie przez Katedrę i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W Konferencji, która była realizowana on-line uczestniczyli m.in. prof. Lidia Brydak (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa), prof. Henryk Mruk (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu), prof. Miłosz Jaguszewski (Gdański Uniwersytet Medyczny), prof. Grzegorz Grześk (Collegium Medicum w Bydgoszczy), prof. Marcin Czech (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa), prof. Olha Zaliska (Narodowy Uniwersytet Medyczny we Lwowie) oraz przedstawiciele środowiska naukowego, lekarze, farmaceuci, eksperci z branży HTA, przedstawiciele NFZ oraz studenci z wielu ośrodków akademickich w kraju.

Wygłoszono 22 wykłady m.in. na temat globalnej strategii zapobiegania grypie w okresie pandemii COVID-19 (prof. L. Brydak), zjawisko nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych w okresie pandemii (prof. M. Jaguszewski), czy ocena poziomu dotychczasowej realizacji polityki lekowej państwa (prof. M. Czech).

Podsumowując, Konferencja, ciesząca się z roku na rok coraz większą popularnością, po raz kolejny była okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu roli farmakoekonomiki w zbilansowaniu wydatków systemu opieki zdrowotnej w okresie zagrożenia chorobą COVID-19.  Wydarzenie, w którym uczestniczyło ponad 300 osób jest w tej chwili największą konferencją tematyczną dotyczącą farmakoekonomiki w Polsce.