< Cofnij

II nagroda w konkursie "Książka historyczna roku im. Karola Modzelewskiego. Edycja 2020"

Z satysfakcją informujemy, że dr n. hum. Katarzyna Pękacka-Falkowska, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Historii i Filozofii Nauk Medycznych, autorka monografii „Dżuma w Toruniu w ­trakcie III wojny północnej”, otrzymała II nagrodę w konkursie Polskiego Towarzystwa Historycznego na książkę historyczną roku 2020.

Recenzowana praca łączy w sobie informacje z historii miasta Torunia i dziejów medycyny, analizę zjawisk z pogranicza kultury i mentalności, a także socjologii. Pod pewnymi względami może stanowić wzór dla innych opracowań tego rodzaju. [...] mogę stwierdzić, iż otrzymaliśmy pracę ważną, dobrze napisaną, przynoszącą wiele nowych ustaleń, stanowiącą przy tym wyraźny krok naprzód w badaniach nad historią epidemii na ziemiach Rzeczypospolitej w XVIII wieku.

Z recenzji prof. dra hab. Jerzego Dygdały
Instytut Historii PAN

Autorka podjęła próbę opisania, za pomocą ukutego w naukach społecznych pojęcia społecznego faktu totalnego (fait social total), wielkiej epidemii dżumy w Toruniu w trakcie III wojny północnej. Monografia oparta została na gruntownej analizie bogatego materiału źródłowego, pozyskanego w wyniku kwerendy archiwalnej i bibliotecznej w instytucjach polskich i niemieckich. [...] Omówiono w niej religijność czasu zarazy oraz związki miedzy ówczesną teologią i medycyną, przeprowadzono analizę form troski o chorych oraz zmarłych, a także podjęto zagadnienie strachu przed epidemiami, rekonstruując wielopoziomowy mechanizm działania timor pestis zgodnie z wyobrażeniami z epoki. Przeanalizowano polityczne, społeczne, kulturowe, demograficzne i psychologiczne konsekwencje epidemii dżumy.

Z recenzji prof. dra hab. Mariana Surdackiego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Grafika