< Cofnij

IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

W dniach 10-12 maja br. na terenie Centrum Kongresowego MTP obradował IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Organizatorem Zjazdu była Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej. Zjazd został objęty Patronatem Honorowym przez JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr. hab. med. Andrzeja Tykarskiego, a także przez Wojewodę Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania oraz przez Prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej organizowany jest co dwa lata i stanowi najważniejsze krajowe forum w lekarzy zajmujących się diagnostyką i leczeniem nowotworowych guzów litych oraz nowotworowych i nienowotworowych chorób układu krwiotwórczego u dzieci i młodzieży. Tym razem tematem wiodącym Zjazdu była wznowa choroby nowotworowej i choroba nowotworowa pierwotnie oporna, jednak w programie naukowym Zjazdu nie mniej miejsca poświęcono również postępom leczenia pierwszej linii w onkologii i hematologii dziecięcej, a także wczesnym powikłaniom i odległym następstwom leczenia onkologicznego, wsparciu psychologicznemu podczas leczenia onkologicznego oraz roli transplantacji komórek krwiotwórczych we współczesnym leczeniu chorób nowotworowych i nienowotworowych u dzieci. Tym zagadnieniom poświęcone były wykłady typu „state-of-the-art” zaprezentowane przez 61 najwybitniejszych ekspertów z Polski i 11 z zagranicy oraz rekordowa liczba ponad 150 doniesień oryginalnych, których streszczenia zostały opublikowane w suplemencie do Przeglądu Pediatrycznego. Programowi naukowemu towarzyszyły sympozja satelitarne i po raz pierwszy warsztaty z symulacji medycznej z zakresu onkologii i hematologii dziecięcej, które spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem ich uczestników.

W drugim dniu Zjazdu w godzinach wieczornych odbyło się spotkanie koleżeńskie w Concordia Design, podczas którego wszyscy uczestnicy Zjazdu utworzyli pod kierunkiem Pana Prof. dr hab. Piotra Sutta, Kierownika Katedry Perkusji Akademii Muzycznej w Łodzi, znakomitą Orkiestrę Zjazdową.

Obradom Zjazdu przysłuchiwała się, a jednocześnie z dużym zaangażowaniem pomagała jego organizatorom i uczestnikom, liczna grupa studentów ze Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej, którym tą drogą za okazaną pomoc w imieniu organizatorów Zjazdu serdecznie dziękuję!


Prof. zw. dr hab. med. Jacek Wachowiak

Przewodniczący  
Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej