< Cofnij

Letni Uniwerek Umiejętności Praktycznych - podsumowanie

W dniach 10-14. lipca 2017 odbyła się druga edycja Letniego Uniwerka Umiejętności Praktycznych, który jest inicjatywą Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w ramach realizacji Programu Rozwojowego Symulacji Medycznej na naszej Uczelni, wspieranego przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zorganizowano kurs podstawowy dla 12 studentów medycyny naszej Uczelni po III roku studiów oraz kurs zaawansowany dla 12 absolwentów medycyny (po VI roku studiów). Ich celem było doskonalenie umiejętności praktycznych (m.in.: wykonywanie podstawowych procedur medycznych, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej), jak i rozwiązywanie różnorodnych problemów medycznych podczas scenariuszy symulacyjnych, z uwzględnieniem doskonalenia umiejętności nietechnicznych (komunikacja z pacjentem, praca w zespole terapeutycznym). Niesamowitym doświadczeniem były również zajęcia przeprowadzone przez aktorkę Teatru Nowego - Panią Danielę Popławską. Ponadto wakacyjna atmosfera pozwoliła na nawiązanie lepszych kontaktów między studentami oraz podzielenie się spostrzeżeniami na temat zajęć dydaktycznych oraz możliwości zastosowania symulacji medycznej w nauczaniu różnych dziedzin medycyny z Władzami Uczelni, które reprezentował Prorektor ds. Dydaktyki i Kształcenia Podyplomowego Prof. dr hab. n. med. Ryszard Marciniak.

W opinii zarówno uczestników, jak i osób prowadzących zajęcia, Letni Uniwerek Umiejętności Praktycznych pozwolił na atrakcyjne zaprezentowanie szerokiego potencjału zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem symulacji medycznej, z podkreśleniem ich wpływu na podniesienie jakości kształcenia przyszłych lekarzy.

Dr n med. Patrycja Marciniak-Stępak
Koordynator Letniego Uniwerka Umiejętności Praktycznych

LUUP

LUUP

LUUP

LUUP