< Cofnij

Lubelski SimChallange 2022

W dniach 19-21 maja 2022 r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyła się 10. Konferencja Symulacji Medycznych i Edukacji dla Studentów i Młodych Lekarzy, połączona z zawodami SimChallange.

Miło nam poinformować, że III miejsce w zawodach SimChallange 2022, zajął zespół z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w składzie: Igor Kowalski - kapitan, Juliusz Józefowski, Adrian Nowacki. Wszyscy są studentami II roku kierunku ratownictwo medyczne.

Do udziału w wydarzeniu studentów przygotowywał asystent Zakładu Ratownictwa Medycznego mgr Mateusz Man.

Na uwagę zasługuje fakt, że są to zawody o randze ogólnopolskiej. Podczas zawodów studenci kierunków medycznych próbowali swoich sił na polu symulacji medycznej. Oprócz zadań medycznych uczestnicy brali czynny udział w warsztatach i konferencji.

Serdecznie dziękujemy całemu zespołowi i życzymy dalszych sukcesów!

Lubelski SimChallange 2022

Lubelski SimChallange 2022

Lubelski SimChallange 2022

Lubelski SimChallange 2022