< Cofnij

Medi+: Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Logo

Miło nam jest poinformować Państwa, iż Katedra Nauk Społecznych otrzymała dofinansowanie projektu „Medi+: Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w kwocie 1 788 287, 000 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Kierownikiem projektu jest Pan Prof. dr hab. Michał Musielak.

W konkursie o dofinansowanie udział wzięło 437 projektów w tym 137 otrzymało wsparcie, natomiast projekt „Medi+ (…)” zajął 8 miejsce pod względem wielkości przyznanej dotacji.

Celem głównym projektu „Medi+: Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” jest skuteczne przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy, poprzez rozwój i wyposażenie ich w kompetencje i kwalifikacje kluczowe dla społeczeństwa oraz pracodawców nie uwzględniane wystarczająco w toku nauczania.

Projekt zakłada organizację, w okresie od stycznia 2017 r. do października 2018 r., szkoleń, warsztatów, zadań praktycznych w formie projektowej oraz wizyt studyjnych dla 266 studentów, którzy w momencie ubiegania się o przystąpienie do projektu posiadają status studenta trybu stacjonarnego 4 ostatnich semestrów kierunku lekarskiego lub studenta I lub II roku studiów uzupełniających magisterskich trybu stacjonarnego na kierunku: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia.

W ramach projektu dla studentów przygotowano szereg certyfikowanych szkoleń: m.in. kurs leczenia ran dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa, kurs McKenzie i PNF dla studentów fizjoterapii oraz Warsztaty Administratora Bezpieczeństwa Informacji w placówce medycznej dla studentów kierunku lekarskiego. Ponadto studenci otrzymają informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na rynku usług medycznych oraz wezmą udział w warsztatach: transkulturowa opieka medyczna, komunikowanie transkulturowe i warsztatach umiejętności analitycznych.

Każdy z uczestników będzie miał możliwość wzięcia udziału w krajowym lub zagranicznym wyjeździe studyjnym. Ich celem będzie umiejętność rozpoznawania potrzeb zdrowotnych pacjenta etnicznie pochodzącego z innej kultury i zrozumienie motywacji podejmowanych przez niego decyzji związanych z procesem leczenia. Ośrodki zagraniczne, w których studenci odbędą praktykę to: Université de Rennes we Francji, Royal Liverpool University Hospital w Wielkiej Brytanii, Universität Bremen w Niemczech. Studenci, którzy nie będą mogli wyjechać za granicę odwiedzą placówki warszawskie: Instytut Matki i Dziecka, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kard. St. Wyszyńskiego lub Szpital Św. Zofii.