< Cofnij

Między historią, bioetyką i medycyną

Uczestnicy konferencji13 września 2019 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Między historią, bioetyką i medycyną”.

Organizatorami konferencji byli: Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki KNSiH Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Tykarski i Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.

Powitania zaproszonych Gości i otwarcia konferencji dokonali przewodniczący jej Komitetu Naukowego: dr hab. Ewa Baum (kierownik Zakładu Filozofii Medycyny i Bioetyki KNSiH) i dr hab. Adam Czabański (kierownik Pracowni Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych KNSiH) oraz Wiceprezydent Miasta Poznania Jędrzej Solarski.

W konferencji brali udział: prorektor ds. organizacji, promocji i współpracy z regionem oraz kierownik Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Michał Musielak, a także prorektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dr Przemysław Słowiński.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego reprezentował zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Czesław Kruczek.

W sesji plenarnej zaprezentowano cztery referaty.

Prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka, kierownik Zakładu Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, zaprezentowała referat „Ojciec polskiej toksykologii Fryderyk Bogumił Hechel – biografia nieoczywista”.

Prof. dr hab. Jan Sikora z Katedry Ekonomii Międzynarodowej Uniwersytetu Zielonogórskiego przedstawił problematykę aspektów teoretycznych i praktycznych rasizmu w przestrzeni sportowej.

Prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz, kierownik Zakładu Teorii Polityki Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, omówił kwestie fenomenu historii społecznej.

Dr hab. Jarosław Barański, kierownik Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, zaprezentował referat „O wadach lekarzy w polskiej literaturze lekarskiej XIX wieku”.

Dr Krzysztof Prętki, kierownik Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji, zaprezentował monografię naukową „Między historią, bioetyką i medycyną. Księga Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Michała Musielaka”, przygotowaną pod redakcją Krzysztofa Prętkiego, Adama Czabańskiego, Ewy Baum i Katarzyny B. Głodowskiej. Monografię opublikowało Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Konferencja naukowa stanowiła forum wymiany myśli na temat roli oraz znaczenia humanistyki i medycyny we współczesnym świecie, z uwzględnieniem przeszłości (także tej naznaczonej nieludzkimi eksperymentami) oraz przyszłości, wraz z ekspansywnym rozwojem nauki i nowoczesnych technologii.

W konferencji brali udział naukowcy z: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Organizatorzy konferencji naukowej składają serdeczne podziękowania za okazaną pomoc: Jego Magnificencji Rektorowi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr. hab. Andrzejowi Tykarskiemu, Prezydentowi Miasta Poznania Jackowi Jaśkowiakowi, Wiceprezydentowi Miasta Poznania Jędrzejowi Solarskiemu, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Małgorzacie Kotwickiej, a także kierownik Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu mgr Grażynie Dromireckiej.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Między historią, bioetyką i medycyną”

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Między historią, bioetyką i medycyną”

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Między historią, bioetyką i medycyną”

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Między historią, bioetyką i medycyną”

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Między historią, bioetyką i medycyną”

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Między historią, bioetyką i medycyną”

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Między historią, bioetyką i medycyną”