< Cofnij

Młody naukowiec doceniony w trakcie konferencji NaBioMat2023

Z satysfakcją informujemy, że słuchacz III roku Szkoły Doktorskiej UMP - mgr farm. Paweł Bakun, zajął II miejsce w konkursie na najlepszy referat, który został wygłoszony na „V Interdyscyplinarnej Konferencji Nano(&)BioMateriały - od teorii do aplikacji” odbywającej się w dniach 14-16.06.2023 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wyróżnienie przyznano za referat pt. "Pochodne kurkuminy i ich nanoformulacje liposomalne o potencjalnej aktywności względem nowotworu pęcherza moczowego". Prezentowane badania naukowe są prowadzone w Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicznej Środków Leczniczych pod opieką promotora prof. dra hab. Tomasza Goślińskiego i promotora pomocniczego dra Tomasza Koczorowskiego w ramach grantu OPUS nr 2019/35/B/NZ7/01165 z Narodowego Centrum Nauki.

Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia
Dziękujemy za możliwość wykorzystania zdjęć dr Joannie Czarneckiej.