< Cofnij

Noworoczne spotkanie członków Koła Seniora

Liczna reprezentacja członków Koła Seniora przy naszym Uniwersytecie wzięła udział w tradycyjnym, noworocznym spotkaniu, które odbyło się 15 stycznia w Hotelu Mercure.

Władze Uczelni reprezentował Prorektor ds. Kadr i Rozwoju profesor Jarosław Walkowiak.

Spotkanie było okazją do przedstawienia sprawozdania z ubiegłorocznej działalności Koła Seniora. Przedstawiła je przewodnicząca, Helena Andrzejewska. W Kole Seniora zrzeszonych jest 800 byłych pracowników Uczelni, którzy w miarę sił i zdrowia podtrzymują koleżeńskie więzi. Koło jest także dla nich wsparciem w trudnych sytuacjach życiowych, stwarza możliwości aktywnego i interesującego spędzenia wolnego czasu. Pozwala na to  roczny budżet Koła, który wynosi ponad 1 mln złotych. Z tych pieniędzy przyznawane są między innymi bezzwrotne zapomogi dla osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub dotkniętych niespodziewanym nieszczęściem. Największa część funduszy Koła przeznaczona jest na dofinansowanie wypoczynku. Każdy z ubiegających się o takie dofinansowanie otrzymał na ten cel kilkaset złotych. Z okazji świąt Bożego Narodzenia członkowie Koła również otrzymali po kilkaset złotych. Kwoty tych świadczeń uzależnione są od dochodów, przyznaje je specjalna komisja, a zatwierdza kanclerz Uczelni.

W ciągu roku Koło organizuje, dla chętnych, kilka wycieczek. W ubiegłym roku odbyło się pięć takich jednodniowych wyjazdów, skorzystało z nich kilkadziesiąt osób. Stałym fragmentem działalności Koła jest organizowanie codziennej aktywności rekreacyjnej dla osób nią zainteresowanych.

Doroczne spotkanie w Hotelu Mercure jest także tradycją w działalności Koła Seniora. To jedyna w swoim rodzaju okazja, żeby przy śniadaniu i kawie, spotkać się z dawno nie widzianymi kolegami i miło spędzić czas.

Tak szeroko zakrojona pomoc dla byłych pracowników jest możliwa dzięki funduszowi, który corocznie na ten cel przeznacza nasza Uczelnia. To wyraz dbałości o tych, których wieloletnia praca także składa się na wspólny dorobek.

Helena Czechowska
Fakty UMP

Zdjęcie

Zdjęcie