< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 maja 2022 r. zmarł

śp. prof. dr hab. n. med. Bogusław Pawlaczyk,

Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa w latach 1987-1990,

kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Pediatrycznego, a następnie Katedry Pielęgniarstwa Pediatrycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Żegnamy wspaniałego lekarza, znakomitego naukowca i dydaktyka. Wychowawcę i Nauczyciela wielu młodych kadr medycznych i studentów.

Msza Święta za śp. Zmarłego odprawiona zostanie w czwartek 2 czerwca 2022 r. o godz. 11.30 w Kościele Objawienia Pańskiego przy ul. Miastkowskiej 128 w Poznaniu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 2 czerwca 2022 r. o godz. 12.45 na cmentarzu Junikowo.

Rodzinie i bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Rektor, Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Nauk o Zdrowiu,
Lekarskiego, Medycznego i Farmaceutycznego,
Kanclerze Kolegiów Nauk,
Zarząd Uczelni
i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu