< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 sierpnia 2022 r. zmarła

śp. Prof. dr hab. Kazimiera Brodzińska-Ignatowicz,

wieloletnia Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej.

Wspaniały lekarz, anestezjolog, doświadczony dydaktyk, wychowawca wielu pokoleń studentów i lekarzy.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 19 sierpnia  2022 r. o godz. 15:00 w Sompolnie.

Rodzinie, Bliskim i Współpracownikom Pani Profesor wyrazy głębokiego współczucia składają


Rektor, Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Lekarskiego, Medycznego,
Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu,
Kanclerze Kolegiów Nauk,
Zarząd Uczelni
i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznani