< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 lutego 2024 r. zmarł

śp. dr n. hum. Stanisław Antczak.

Wieloletni pracownik Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Doświadczony i ceniony dydaktyk. Człowiek niezwykle życzliwy i skromny.

Pogrzeb odbędzie się 19 lutego 2024 r. o godzinie 11.40 na cmentarzu Junikowo.

Najbliższym Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają:

Rektor, Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Nauk o Zdrowiu, Lekarskiego,
Medycznego i Farmaceutycznego,
Kanclerze Kolegiów Nauk,
Zarząd Uczelni
i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu