< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Barbary Lebiedzińskiej,

wieloletniego pracownika Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Pogrzeb odbędzie się 27 lutego 2024 roku o godz. 10:40 na Cmentarzu Miłostowo (wejście od ul. Warszawskiej).

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 28 lutego 2024 r. o godz. 18.30 w kościele pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi, os. Stare Żegrze 18 w Poznaniu.

Najbliższym zmarłej wyrazy głębokiego współczucia składają

Rektor, Senat,
Dziekan Wydziału  Nauk o Zdrowiu
Zarząd Uczelni
i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu