< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 marca 2017 r. zmarł

prof. zw. dr hab. Zdzisław Krysiński,

wieloletni kierownik Zakładu Propedeutyki i Rehabilitacji Stomatologicznej, a następnie Zakładu Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

doskonały lekarz, zasłużony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń lekarzy stomatologów,

odznaczony godnością Bene Meritus oraz członek Zarządu Głównego PTS.

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Rektor i Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów Lekarskich II i I,
Wydziału Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola  Marcinkowskiego w Poznaniu