< Cofnij

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 lipca 2017r. zmarł

prof. zw. dr hab. Aleksy Poniżyński

twórca i pierwszy kierownik Kliniki Kardiochirurgii
Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej w Poznaniu.

Odszedł od nas zasłużony nauczyciel akademicki oraz wychowawca
wielu pokoleń lekarzy.

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Rektor, Senat
Dziekani i Rady Wydziałów Lekarskich II i I,
Wydziału Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu