< Cofnij

Projekt ATLAS

Zespół naukowców pod kierownictwem dra hab. Dominika Dytfelda, adiunkta z Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji  Szpiku, w wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikował skuteczniejszą metodę leczenia podtrzymującego po autologicznym przeszczepieniu szpiku u chorych na szpiczaka plazmocytowego.

Badanie ATLAS zostało zaprojektowane i przeprowadzone przez Polskie Konsorcjum Szpiczakowe, we współpracy z prof. Andrzejem Jakubowiakiem z Uniwersytetu w Chicago, a wzięło w nim udział 159 pacjentów z Polski oraz 21 z USA.

Jak podkreśla kierownik zespołu, a jednocześnie Prezes Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego badania zostały przeprowadzone pierwszy raz na świecie, spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem, co jednoznacznie pokazuje, że polska hematologia nie tylko przyczynia się do polepszenia opieki nad ciężko chorymi onkologicznie pacjentami, ale i jest na najwyższym naukowym poziomie.

» Więcej informacji na temat metody leczenia

Serdecznie gratulujemy!