< Cofnij

Projekt finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Logo NCBR

Informujemy, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „Kierunek na UMP - program dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Działanie FERS.01.05 Umiejętności w szkolnictwie.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach naboru nr FERS.01.05-IP.08-006/23 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nr umowy: FERS.01.05-IP.08-0357/23-00

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności kierunków UMP: lekarski, farmacja, analityka medyczna, kosmetologia, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, biotechnologia, terapia zajęciowa, optometria, protetyka słuchu, ratownictwo na rynku usług edukacyjnych poprzez rozwój kompetencji 1055 studentów (802K-76%) i 255 (153K-60%) pracowników kadry UMP wspieranych kierunków w latach 2024-2029.

Projekt skierowany jest do studentów UMP kilkunastu kierunków objętych wsparciem w projekcie oraz kadry akademickiej zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na tych kierunkach.

Prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka została mianowana przez JM Rektora Kierownikiem Projektu.

Wartość projektu: 12 166 290,95 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 10 039 623,29 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Logotypy