< Cofnij

Sięgamy gwiazd!

Logotypy

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że dnia 30.08.2017 r., na dawnym lotnisku wojskowym w Pile, w habitacie LUNARES zakończyła się analogiczna misja księżycowa (LUNAR-1), poprzedzona międzynarodową misją marsjańską PMAS2017.

Obydwa wydarzenia (w aspekcie medycznym) odbyły się pod auspicjami Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w ramach nowo powołanej jednostki przy Katedrze i Zakładzie Profilaktyki Zdrowotnej - Pracowni Medycyny Ekstremalnej. Projekt analogicznych misji załogowych, którego pomysłodawczynią jest pracująca w Europejskiej Agencji Kosmicznej dr Agata Kołodziejczyk, współtworzony jest  przez spółkę Space Garden, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz organizacje pozarządowe, powiązane ze środowiskiem akademickim. UMP wsparł badania merytorycznie poprzez udzielenie zgody Komisji Bioetycznej na eksperymenty dotyczące percepcji czasu oraz modyfikowania biorytmów, w ramach projektu LUNARES, jak i utworzenie dedykowanej Pracowni, współtworząc unikatowy na skalę europejską i jedyny wdrożony, projekt analogicznych misji kosmicznych na terenie Polski. 

W najbliższym czasie, na terenie habitatu LUNARES odbędzie się kolejna misja analogiczna, ICAres-1 (Innovative Concepts Ares-1), pierwsza na świecie misja z niepełnosprawnym astronautą, zaprojektowana przez dr. Aleksandra Waśniowskiego, zatrudnionego w Pracowni Medycyny Ektremalnej. Celem misji analogicznych jest przeprowadzenie symulacji długotrwałych załogowych lotów w przestrzeni kosmicznej, oraz tworzenia kolonii na Księżycu i Marsie, przeprowadzanych w warunkach izolacji, przy ograniczonych zasobach, z zachowaniem pełnych reżimów prawdziwej misji kosmicznej. Badanie są aspekty psychologiczne, biomedyczne, elementy bioniki oraz interakcji człowiek - maszyna, na równi z zadaniami z zakresu telemedycyny, egzobiologii, astrofizyki, inżynierii i geologii. W projekt zaangażowane jest grono młodych naukowców z UMP oraz licznych uczelni polskich oraz zagranicznych, przy silnym wsparciu władz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Zachęcamy do zapoznania się z fotogalerią misji dostępną pod http://lunares.space/pl/ oraz http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2017/08/Habitat_Lunares_Crew