< Cofnij

Stypendium Ministra Zdrowia

W dniu 22 kwietnia 2023 r. w gmachu Ministerstwa Zdrowia odbyło się uroczyste wręczenie Dyplomów przyznania Stypendium Ministra Zdrowia dla najlepszych studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2022/23.

Minister Zdrowia przyznał na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1271) w związku z art. 359 oraz art. 458 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz.574 z późn. zm.), łącznie - 47 stypendiów, na ogólną liczbę 129 złożonych wniosków.

Wśród laureatów znaleźli się studenci Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

Uczelnię w trakcie wydarzenia reprezentował prof. dr hab. Zbigniew Krasiński - Prorektor ds. Klinicznych i Współpracy z Regionem.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Stypendium Ministra Zdrowia Stypendium Ministra Zdrowia

Stypendium Ministra Zdrowia Stypendium Ministra Zdrowia

Stypendium Ministra Zdrowia