< Cofnij

Sukces ewaluacji dyscyplin naukowych UMP

Z satysfakcją informujemy, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uzyskał wysokie wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych.

Dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Nasza uczelnia weryfikowana była w zakresie nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu, otrzymując następujące kategorie w poszczególnych dyscyplinach:

To naprawdę bardzo dobre wyniki, lepsze niż w przypadku wielu innych uczelni medycznych w Polsce - podkreśla prof. dr hab. Andrzej Tykarski, Rektor UMP. Są one potwierdzeniem jakości działalności naukowej UMP, którą oceniali powołani przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zewnętrzni eksperci. Jest to niewątpliwy sukces całej naszej społeczności, bowiem na wyniki ewaluacji składają się osiągnięcia większości pracowników naukowych reprezentujących daną dyscyplinę. Wszystkim składam serdeczne podziękowania - mówi Rektor Andrzej Tykarski. Ewaluacja oznacza dla naszej Uczelni niezakłóconą możliwość kształcenia na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów, w tym kontynuację działalności szkoły doktorskiej oraz stabilność finansową dotacji ministerialnej. Potwierdza też znaczący potencjał naukowy, dając impuls do dalszego rozwoju prac badawczych.