< Cofnij

Ulica im. profesora Rudolfa Weigla

Dzięki inicjatywie Pana prof. dra hab. Zbigniewa S. Pawłowskiego, Władze Uczelni podjęły starania o uhonorowanie wybitnego uczonego profesora Rudolfa Weigla nazwaniem ulicy Jego imieniem. Z satysfakcją możemy zakomunikować, że zgodnie z treścią uchwały, Rada Miasta Poznania nazwała imieniem Rudolfa Weigla drogę wewnętrzną odchodzącą od ul. Rokietnickiej w kierunku Collegium Stomatologicum, pomiędzy budynkami Centrum Biologii Medycznej i Centrum Kongresowo-Dydaktycznym.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z biografią i wspomnieniami wybitnej postaci, autorstwa prof. Zbigniewa S. Pawłowskiego:

Zdjęcie