< Cofnij

Uroczystość nadania tytułu Doktor Honoris Causa - zaproszenie

prof. Arkadiusz Jawien

Rektor, Senat i Kanclerz Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uprzejmie zapraszają na uroczystość nadania tytułu

DOKTORA HONORIS CAUSA
Profesorowi Arkadiuszowi Jawieniowi

z Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chirurgii naczyń.

Wręczenie dyplomu odbędzie się na uroczystym posiedzeniu Rady Kolegium Nauk Medycznych w dniu 14.12.2022 r. o godz. 13:00 w Sali A Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP, ul. Przybyszewskiego 37A w Poznaniu.

R.S.V.P. do 6 grudnia 2022 r. - tel.: 61 854-60-33, e-mail: a.lewandowska@ump.edu.pl.

» Nota Biograficzna - prof. dr hab. Arkadiusz Jawień