< Cofnij

W Ministerstwie Zdrowia o poprawie opieki nad seniorami

17 stycznia w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyły: Minister Zdrowia Izabela Leszczyna, Minister ds. Polityki Senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz i  Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Pełnomocniczka Rektora ds. Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis.

Spotkanie poświęcone było zdrowotnej polityce senioralnej, w tym wdrażaniu Ustawy o specjalistycznej Opiece Senioralnej, czy też aktualnym wyzwaniom związanym z opieką długoterminową. Nie zabrakło rekomendacji środowiska naukowego w obszarze prowadzonych polityk publicznych, a także deklaracji o współpracy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Ministrem ds. Polityki Senioralnej a Polskim Towarzystwem Gerontologicznym w zakresie tworzenia i wdrażania odpowiedzialnej polityki senioralnej w obszarze zdrowia.

prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis