< Cofnij

Warsztaty Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Ginekologicznej - ON-LINE w Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Polnej

W dniu 17 listopada 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Polnej odbywały się kolejne Praktyczne Warsztaty pt.:

Minimalnie Inwazyjna Chirurgia Miednicy Mniejszej - „krok po kroku” - ON-LINE.

Warsztaty te zorganizowane zostały po raz kolejny z inicjatywy prof. Macieja Wilczaka - Kierownika Katedry i Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.                                                                                             

Z uwagi na sytuacją epidemiologiczną w Polsce w ostatnich trzech edycjach warsztatów postanowiliśmy zmienić formułę organizacyjną i zaprosić lekarzy ginekologów do nieodpłatnego uczestnictwa w warsztatach realizowanych w formie - ON-LINE. W obecnych czasach pandemii taka formuła warsztatów operacyjnych stanowi praktycznie jedyną formę kształcenia kierowaną do dużej grupy lekarzy specjalizujących się w zakresie ginekologii operacyjnej lub uzupełniających swą dotychczasową edukację w zakresie minimalnie inwazyjnej chirurgii ginekologicznej miednicy mniejszej. Podczas trzech edycji Warsztatów w formule ON-LINE wszystkie zabiegi operacyjne były transmitowane „na żywo” z precyzyjnym komentarzem, co do etapów przebiegu operacji.

Celem takiego działania było przedstawienie lekarzom uczestniczącym w warsztatach nie tylko standardowych etapów przebiegu operacji, ale również zaprezentowanie „ułatwień” dotyczących wykonywania tego typu zabiegów. Naszym zdaniem pozwoli to uczestniczącym w nich lekarzom na skuteczne zastosowanie w/w procedur operacyjnych w swoich macierzystych szpitalach - wyjaśnia prof. Maciej Wilczak, koordynator Centrum.

Zdjęcie - operacja

Niezwykle cieszy nas, że wprowadzona w naszym Centrum nowatorska formuła Warsztatów „na żywo” realizowana ON-LINE pokazała, że praktyczne i edukacyjne działania Międzynarodowego Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu spotkały się z dużym zainteresowaniem lekarzy praktyków. W trzech dotychczasowo zrealizowanych edycjach warsztatów w dniach 6.10.20, 27.10.20 oraz 17.11.20  uczestniczyło łącznie 400 osób. Zachęceni dużym zainteresowaniem polskich ginekologów podczas pierwszej w Polsce edycji tego nowego projektu praktyczno-edukacyjnego, czyli edukacji operacyjnej „na żywo” planujemy kontynuować i rozbudowywać tą formułę Warsztatów w roku 2021 - mówi prof. Maciej Wilczak  

Podczas Warsztatów ON-LINE w dniu 17.11.2020 roku wykonywano takie zabiegi jak :

Serdecznie zachęcamy wszystkie pacjentki do zapoznania się z zakresem zabiegów jakie wykonywane są w Centrum i zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie dostępne są  informacje o działalności Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej.

Poniżej link do strony Szpitala oraz Katedry i Kliniki: